Disclaimer

 

Disclaimer

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie op de website van Rent a Car Hellevoetsluis zo correct mogelijk weer te geven. Eventuele typ-, druk- en prijsfouten blijven echter voorbehouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook van partijen waarmee wij samenwerken.

1.1 In deze disclaimer wordt verstaan onder:
Website: Het medium voor de presentatie van informatie over Rent a Car Hellevoetsluis via internet;
Gebruik(en): inladen, verzenden, opvragen of raadplegen van de inhoud;
Inhoud: alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

1.2 Het onderstaande is van toepassing op de door Rent a Car Hellevoetsluis gepubliceerde website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1.3 De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Rent a Car Hellevoetsluis haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Rent a Car Hellevoetsluis ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

1.4 Rent a Car Hellevoetsluis mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Rent a Car Hellevoetsluis stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van beëindiging.

1.5 Rent a Car Hellevoetsluis behoudt zich het recht de afbeeldingen op de websites te allen tijde te actualiseren en/of aan te vullen. Alle geplaatste afbeeldingen zijn indicatief. Aan geen van de afbeeldingen kunnen rechten worden ontleend.

1.6 Op de inhoud van deze website heeft Rent a Car Hellevoetsluis het auteursrecht. Van deze website mag u niets zonder voorafgaande toestemming kopiëren, gebruiken of veranderen.

1.7 Rent a Car Hellevoetsluis verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

1.8 Sommige hyperlinks in onze website kunnen u naar websites van derden brengen. Rent a Car Hellevoetsluis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze websites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.

1.9 Rent a Car Hellevoetsluis wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de (vermeende) directe, indirecte of andere schade die voortvloeit uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze website of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid, volledigheid of aanpassingstermijn van de via de website beschikbaar gestelde informatie. U bent als enige aansprakelijk voor uw beslissing over het gebruik dat u van deze informatie maakt.

1.10 Rent a Car Hellevoetsluis behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Rent a Car Hellevoetsluis de toegang tot de website monitoren.

1.11 U zal Rent a Car Hellevoetsluis, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

×
Klik op de naam om 
de chat te starten

 

×